Menaxhimi i furnizuesit në Kinë

Jeni ende të shqetësuar për këto probleme të furnitorëve kinezë?

Supplier management in China

Zgjidhni teknologjinë Anbotek, 5 avantazhe për ju për të eliminuar problemet

01. Trajnim: ofrojini furnizuesve kërkesat rregullatore të synuara të produkteve për vende të ndryshme.

02. Menaxhimi i materialit: Formuloni standardet e prokurimit të materialeve dhe kontrolloni burimet materiale.

03. Inspektimi i mostrave të produkteve të gatshme: inspektimi kampion i produkteve të gatshme, reagimet në kohë dhe trajtimi i problemeve të konstatuara të cilësisë.

04. Përmirësimi: për të ofruar sugjerime përmirësimi për dizajnin e produktit.

05. Pranimi: pranimi do të bëhet sipas kërkesave të besuara të klientit.